Генетико-селекційний напрям

Під керівництвом Вдовiченка Юрія Васильовича – директора Інституту тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» – Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства», Доктора сільськогосподарських наук, Члена-кореспондента НААН.

 • створення і ведення інформаційно-аналітичних баз даних;
 • оцінка племінної цінності с.-г. тварин;
 • розроблення програм селекції та планів селекційно-племінної роботи великої рогатої худоби, овець та кіз на державному та регіональному рівнях;
 • удосконалення існуючих та створення нових селекційних формувань у скотарстві, вівчарстві та козівництві;
 • розроблення і реалізація нових генетичних методів інтенсифікації селекційних процесів у тваринництві з використанням молекулярно-генетичних маркерів;
 • типування племінних с.-г. тварин за молекулярними маркерами;
 • генетичний контроль селекційних процесів;
 • експертиза походження племінних тварин;
 • відновлення вірогідних батьків молодняку;
 • оцінка генотипу та спрямований відбір особин з урахуванням їх імуногенетичного статусу;
 • програмований добір батьківських пар за маркерними генами та діагностика продуктивності тварин у ранньому віці;
 • системний імуногенетичний моніторинг племінних стад
 • допомога в підготовці пакету документів до атестації господарства як суб’єкта племінної справи.
Лобіювання

Лобіювання

                       Лобіювання інтересів тваринників.
Розвиток

Розвиток

                       Участь в науково-практичних заходах.
Аналітика

Аналітика

                       Огляд тенденцій та прогнозів розвитку тваринницької галузі.